Chinese Islam: Hoe musea wereldopenheid versterken

Chinese Islam: Hoe musea wereldopenheid versterken Door: Pooyan Tamimi Arab In Nederland gaat het publieke debat elke dag over diversiteit. Toch valt onze gewenning aan verschillende mensen vaak tegen, zelfs in het zogenaamd super-diverse Amsterdam. Musea kunnen helpen door de wereldopenheid van burgers te versterken, soms door eenvoudige kennismaking met objecten die in één oogopslag […]

Een advies voor jonge moslims

Een advies voor jonge moslims Door: Pooyan Tamimi Arab Kasım Tekin is een onderzoeksinstituut voor islamitische geschiedenis en erfgoedstudies begonnen: Hadaarah. Wie zijn populaire Facebookpagina een beetje volgt weet dat islamitische kunst en beeldcultuur wezenlijk zijn om deze geschiedenis en dit erfgoed te begrijpen. Maar, voor zover ik weet volgen moslims in Nederland zelden universitaire opleidingen […]

Islamitische geschiedenis en het ontstaan van Nederland (KLEIO)

Tunis, Rijksstudio

Islamitische geschiedenis en het ontstaan van Nederland Over integratie van wereldgeschiedenis in het curriculum Door: Kasım Tekin  Noot: Aangepast artikel voor KLEIO (Originele titel: Zonder ons geen Nederland: de rol van moslims tijdens de Nederlandse Opstand) Burgerschapsvorming, hoe stoffig het ook klinkt, is een van de nobele doelen van goed geschiedenisonderwijs. Geschiedenis helpt leerlingen zich […]

Hoe komt het dat wij beter zijn?

Library of congress

Hoe komt het dat wij beter zijn? Een historiografische discussie over de Great Divergence Door: Kasım Tekin  In dit artikel volgt een korte reflectie [en dus géén review] op  John Darwins boek After Tamerlane: The Rise & Fall of Global Empires, 1400-2000 (Londen 2008). De populairder wordende branche van wereldgeschiedenissen is aantrekkelijk voor ieder wiens […]

Invloeden van de Ottomaanse rechtspraak op de Republiek Turkije

constitution

Invloeden van de Ottomaanse rechtspraak op de Republiek Turkije Door: Talha Yıldız  De scheiding der machten, ook bekend als de trias-politica, die de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in een staatsinrichting uitdrukt, is voor velen een welbekend gegeven. Wat betreft de rechterlijke macht kent ieder land een gerechtelijke hiërarchie. Zo kan een […]

Memoires van een middeleeuwse spion

gran turco

Memoires van een middeleeuwse spion Over sultan Mehmed de Veroveraar en zijn christelijke onderdanen Door: Kasım Tekin  Oorspronkelijke publicatiedatum: 24 augustus, 2017 In dit artikel volgt een korte reflectie op een van de meest populaire bronnen over de vijftiende-eeuwse Ottomaanse opmars op de Balkan, het verslag van Konstantin Mihailovic. Mihailovic was een Oost-Europese krijgsgevangene die […]

Zonder ons geen Nederland

Barbarossa, Rijksstudio

Zonder ons geen Nederland Over de rol van moslims tijdens de Nederlandse Opstand Door: Kasım Tekin  Noot: Oorspronkelijke publicatiedatum: Maart, 2015   Deel 1: Het Geuzenlied “De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”, zingt de Nederlander tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Waarom Spanje? ‘Geen flauw idee. Iets met de ‘Tachtigjarige Oorlog’ toch?’ De wat hoger opgeleide […]