Hadaarah

Hadaarah is een opkomend onderzoeksinstituut voor islamitische geschiedenis en erfgoedstudies.

Het instituut heeft als doel om haar Nederlandstalige publiek [zowel moslims als niet-moslims] op een academisch-onderbouwde, gestructureerde en tegelijkertijd toegankelijke manier te onderwijzen over de rijke geschiedenis van de islam en moslims.

De islam speelt al meer dan veertienhonderd jaar een centrale rol in de geschiedenis van de mensheid. Sinds de zevende eeuw (n.Chr.) stichtten moslims grote wereldrijken die de ontwikkeling van kennis en commercie stimuleerden en een veilig onderkomen boden aan mensen van verschillende religies. Vanuit bestuurlijke centra als Damascus en Istanbul werden grote delen van de wereld op efficiënte wijze geregeerd. In tientallen grote kennismetropolen als Bagdad, Fes, Buchara en Cordoba zorgden islamitische beschavingen voor de doorontwikkeling van allerlei wetenschappen en legden ze de basis voor de moderne wereld zoals wij die vandaag kennen.

Het is kenmerkend voor de islam dat deze [zelfs onder moeilijke omstandigheden] vele beschavingen heeft weten voort te brengen. Het bestuderen van die beschavingen in hun geheel staat bij dit instituut centraal. Vandaar de keuze om het onderzoeksinstituut ‘Hadaarah’ [Arabisch voor: beschaving] te noemen.

Vooral in Nederland is islamitische geschiedenis een nog relatief onderbelicht vakgebied. En dat terwijl de islam al meer dan vierhonderd jaar lang onlosmakelijk verbonden is aan de geschiedenis van ons land. Ook onder de bijna één miljoen moslims die Nederland rijk is heerst er een grote behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde kennis over islamitische geschiedenis en erfgoed. Middels toegankelijke artikelen, korte blog-posts, boeken, filmpjes, lezingen en intensieve lesprogramma’s brengt Hadaarah deze wetenschappen, dichter bij het grote publiek. Ons doel is om hét Nederlandse platform te worden voor academische kennis in deze discipline. Ook biedt Hadaarah experts en academici verschillende mogelijkheden om de diepte in te gaan over specifieke onderwerpen, hetzij middels geschreven materiaal, hetzij middels studieprogramma’s.

Over de website

De website van Hadaarah dient als een Nederlandstalig, populairwetenschappelijk platform voor islamitische geschiedenis en islamitisch erfgoed. Historische informatie zal op twee manieren worden gedeeld:

– in de vorm van uitgebreide artikelen over specifieke onderwerpen
– in de vorm van korte blog-fragmentjes en informatiefilmpjes.

Op deze manier hopen we langzaam maar zeker uit te groeien tot een groot online archief voor de islamitische geschiedwetenschap.

Wie zitten erachter?

Hadaarah is opgezet door Kasım Tekin, docent, schrijver en onderzoeker, gespecialiseerd in islamitische geschiedenis en geschiedenis van internationale betrekkingen.

Hadaarah probeert zoveel mogelijk samen te werken met bekwame historici en academici uit andere verwante wetenschappen.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op!