Over Hadaarah

Over Hadaarah

Al sinds kleins af aan wilde de kleine Kasim alles weten. Als hij samen met zijn vader door de straten liep, kon het kleinste onbekende hem al met grootse vragen doen vullen. Gevuld met een onlesbare dorst voor kennis, trok Kasim aan de jas van zijn vader en dompelde hem onder alle vragen die hij had. Naarmate Kasim ouder werd, verdwaalde hij eindeloos in de verhalen uit het verleden. In die verhalen openbaarde niet enkel nieuwe werelden zich aan hem, maar het leerde hem ook meer over zichzelf. Het leerde hem waar hij vandaan kwam, wie hij was en wat geloven inhield. Zo werd geschiedenis een leidraad in zijn leven en een kompas voor zijn toekomst. Het was een onuitputtelijke bron van kennis, inzichten en wijsheden. Niet alleen om zichzelf beter te begrijpen, maar ook de wondere wereld om hem heen.

De eindeloze zoektocht naar de antwoorden op al zijn vragen, vormde het begin van Hadaarah; wat beschaving betekent. Al snel leerde Kasim, dat geschiedenis veel meer was dan oude verhalen dat het verleden blootlegt. Het vormt de basis om een eigen identiteit te kunnen vormen. Geschiedenis leert ons waar normen en waarden hun oorsprong vinden. Over de ontberingen die helden en pioniers moesten overwinnen om een toekomst op te bouwen. Het verleden leert ons veel. Helaas blijft het voor velen een onontdekte mijn van kennis, inzichten en wijsheden.

Ons verhaal

Wie het verleden niet kent, dwaalt in het heden. Door gebrek aan kennis en kunde, is voor velen de geschiedenis een grote vage mist. Onze hedendaagse identiteit is gebouwd op van drijfzand. De Islamitische geschiedenis is door velen vergeten, wat een ongezond voedingsbodem biedt, wie zoekende is naar zijn eigen ik. Door het gebrek aan kennis, motiveren we ons op de verhalen en gedachtes van anderen, die veelal de realiteit zoek zijn en het verleden niet kennen. Waardoor de jeugd verdwaald de toekomst bestormt. De verhalen van de gewone man of vrouw uit de Islamitische verleden, moeten ons houvast bieden om ons eigen identiteit te kunnen erkennen.

 Hadaarah maakt het verleden toegankelijk. Een bron aan kennis, inzichten en wijsheden voor jong en oud, die de hedendaagse generaties laat kennismaken met de verhalen van weleer. Onontdekte verhalen uit de Islamitische geschiedenis die ons eigen identiteit doen herontdekken. Wat begon met eindeloze vragen, biedt vandaag het antwoord op wie we zijn, wat ons maakt tot en vooral een kompas voor de toekomst. Hadaarah is de bron waar oneindig kennis uit geput kan worden. Door iedereen.

Hadaarah steunen?

Ben jij ook een geschiedenis junkie, of wil jij een bijdrage leveren? Dat kan! 

Schrijg mee of zorg voor een financiële steun. vul hier vrijblijven