Chinese Islam: Hoe musea wereldopenheid versterken

Chinese Islam: Hoe musea wereldopenheid versterken Door: Pooyan Tamimi Arab In Nederland gaat het publieke debat elke dag over diversiteit. Toch valt onze gewenning aan verschillende mensen vaak tegen, zelfs in het zogenaamd super-diverse Amsterdam. Musea kunnen helpen door de wereldopenheid van burgers te versterken, soms door eenvoudige kennismaking met objecten die in één oogopslag […]

De Chinese keizer en zijn lofrede over de profeet ﷺ

De Chinese keizer en zijn lofrede over de profeet ﷺ De Chinese keizer Hongwu (1328-1398), stichter van de Mingdynastie, gaf de opdracht om verschillende moskeeën te bouwen in de hoofdsteden van zijn rijk (Xijing en Nanjing) en in de steden Yunnan, Fujian en Guangdong. Ook schreef hij de Bǎizìzàn (百字讃), de ‘lofreden van honderd woorden’, […]