Een advies voor jonge moslims Door: Pooyan Tamimi Arab Kasım Tekin is een onderzoeksinstituut voor islamitische geschiedenis en erfgoedstudies begonnen: Hadaarah. Wie zijn populaire Facebookpagina een…