Kruistochten: een kleine geschiedenis van (on)heilige oorlogen

In de maand maart van het jaar 1095, ontmoetten Byzantijnse afgevaardigden van keizer Alexius I Komnenos de katholieke paus Urbanus II in Piacenza in Italië. Tijdens die ontmoeting vroegen de Byzantijnen de paus om hulp tegen de toenemende macht van de Turken in Klein-Azië. Urbanus reageerde enthousiast: voor hem was dit een uitgelezen kans om […]