Een islamitische geschiedenis van Marokko

Dit najaar start Hadaarah met een unieke webcollegereeks over de islamitische geschiedenis van Marokko!

Het gebied dat we vandaag de dag kennen als Marokko, heeft een lange, rijke, maar vooral ook bijzondere islamitische geschiedenis. Het behoorde al heel vroeg tot de Dâr al-Islaam, maar ging zich al snel op een geheel eigen manier verhouden tot de verschillende (machts)centra van waaruit de islamitische beschavin(gen) tot bloei kwamen.

Dat gebied, dat men in de islamitische wereld ging aanduiden als Al-Maghrib al-Aqsaa (het Uiterste Westen), werd een soort wereld op zich, waarin groepen mensen zich voortdurend vestigden of verplaatsten langs voor hen belangrijke handelsroutes, op vruchtbare vlaktes, langs kusten, en in veilige berggebieden. Het was een wereld waarin reizigers, geleerden, handelaren, ballingen en vluchtelingen, nomaden, legers en stammen zich vestigden en weer verplaatsten en waar steden tot bloei kwamen op manieren die erg leken op hoe dat in andere delen van de islamitische wereld gebeurde, terwijl ze toch een geheel eigen karakter behielden; een wereld waarin rijkjes en stammenfederaties ontstonden, afbrokkelden, intern oorlog voerden, zich uitbreidden naar andere werelden en weer terug werden gedrongen om zich jarenlang te verzetten tegen uiteenlopende vormen van buitenlandse bemoeienis.

De complexiteit van die lange islamitische geschiedenis, maakt het vaak moeilijk te begrijpen. Tegelijkertijd is Marokkaanse geschiedenis als vakgebied jarenlang onderbelicht gebleven. Degenen die zich er wél mee bezighielden, deden dat vaak vanuit problematische academische disciplines en ideologische uitgangspunten óf waren simpelweg niet voldoende thuis in islamitische geschiedenis als breder vakgebied. Een van de gevolgen daarvan, is dat boeken en geschiedenissen over het land vaak zeer problematisch of oppervlakkig zijn (of allebei!) en dat er ook gewoonweg veel onwetendheid heerst onder het grote publiek.

De webcollegereeks ‘Al-Maghrib al-Aqsaa: Een islamitische geschiedenis van Marokko’ is een ambitieuze poging daar verandering in te brengen!

Gedurende deze collegereeks, gaan we de islamitische geschiedenis van het gebied bestuderen op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de historische werkelijkheid én aan de wijze waarop de bewoners van Marokko hun verhalen zelf ervaarden. Daarbij zal aandacht zijn voor verschillende historische dimensies (politiek, militair, religieus en sociaaleconomisch) en zal de docent de deelnemers regelmatig meenemen in het dieper historisch denken over uiteenlopende kwesties aangaande de geschiedenis van Marokko vanaf de komst van de islam in het gebied, tot vlak na de onafhankelijkheid van het huidige koninkrijk.

Voor wie is deze reeks bedoeld:
Voor deze collegereeks heb je geen voorkennis nodig!
De reeks is bedoeld voor iedereen (man en vrouw) die geïnteresseerd is in Marokkaanse geschiedenis en als doel heeft meer inzicht te verkrijgen in de islamitische geschiedenis van het land, ongeacht zijn of haar niveau.

Wel is er een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij!

Details
Docent: Kasım Tekin, historicus en docent geschiedenis
Data: Iedere maandagavond, vanaf 5 december 2022 t/m 20 februari 2023
Tijdstip: 20:30-21:45 uur
Deelnamekosten: € 185,-
Locatie: Online – via ZOOM (meer instructies volgen na bevestiging van je inschrijving)
Terugkijken is mogelijk!

Inschrijven
Na je via het onderstaande formulier te hebben ingeschreven, ontvang je automatisch een e-mail met daarin de betaalinstructies. Let op: je bent dan nog niet verzekerd van een plaats. Je inschrijving is pas definitief wanneer de betaling bij ons binnen is