Chinese Islam: Hoe musea wereldopenheid versterken

Chinese Islam: Hoe musea wereldopenheid versterken Door: Pooyan Tamimi Arab In Nederland gaat het publieke debat elke dag over diversiteit. Toch valt onze gewenning aan verschillende mensen vaak tegen, zelfs in het zogenaamd super-diverse Amsterdam. Musea kunnen helpen door de wereldopenheid van burgers te versterken, soms door eenvoudige kennismaking met objecten die in één oogopslag […]

Invloeden van de Ottomaanse rechtspraak op de Republiek Turkije 

Invloeden van de Ottomaanse rechtspraak op de Republiek Turkije Door: TalhaYıldız  De scheiding der machten, ook bekend als de trias-politica, die de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in een staatsinrichting uitdrukt, is voor velen een welbekend gegeven. Wat betreft de rechterlijke macht kent ieder land een gerechtelijke hiërarchie. Zo kan een rechtzoekende […]

Islamitische kunst: Nederland verbonden met de islamitische wereld

Islamitische kunst: Nederland verbonden met de islamitische wereld Rubriek: Kunstgeschiedenis Door: Anissa Foukalne Nederland beschikt over een rijk en divers landschap aan openbare kunstverzamelingen. Een wat onbekender terrein voor het grote publiek is die van de islamitische kunstcollecties, die sinds het einde van de negentiende eeuw zichtbaar aanwezig zijn in verschillende musea. In dit artikel introduceer […]

Hoe komt het dat wij beter zijn? Een historiografische discussie over de Great Divergence                                    

Hoe komt het dat wij beter zijn? Een historiografische discussie over de Great Divergence                                     Door: Kasım Tekin In dit artikel volgt een korte reflectie [en dus géén review] op  John Darwins boek After Tamerlane: The Rise & Fall of Global Empires, 1400-2000 (Londen 2008). De populairder wordende branche van wereldgeschiedenissen is aantrekkelijk voor ieder wiens interesse […]

De afschaffing van het islamitische recht in Turkije

De afschaffing van het islamitische recht in Turkije En wat eraan voorafging  Door: TalhaYıldız  In veel moslimlanden is het islamitisch recht – vooral op het terrein van familierecht – deels nog van toepassing.[1] Maar in de tegenwoordige republiek van Turkije is het islamitische recht compleet afgeschaft en heeft er een radicale breuk plaatsgevonden met diens […]

Een advies voor jonge moslims

Een advies voor jonge moslims Door: Pooyan Tamimi Arab Kasım Tekin is een onderzoeksinstituut voor islamitische geschiedenis en erfgoedstudies begonnen: Hadaarah. Wie zijn populaire Facebookpagina een beetje volgt weet dat islamitische kunst en beeldcultuur wezenlijk zijn om deze geschiedenis en dit erfgoed te begrijpen. Maar, voor zover ik weet volgen moslims in Nederland zelden universitaire opleidingen […]

De devshirme in Dracula: laster uit den ouden doosch

De devshirme in Dracula: laster uit den ouden doosch Door: Kasım Tekin In 2014 kwamen Amerikaanse filmmakers met de film ‘Dracula Untold’. Deze bioscoopknaller over de in ieders ogen bloeddorstige Walachische prins Vlad III moest nieuwe context bieden aan een ‘onderbelichte kant’ van zijn verhaal. Ook dit keer koos Hollywood voor een wat islamonvriendelijke invalshoek. […]

Zonder ons geen Nederland: de rol van moslims tijdens de Nederlandse Opstand: deel 1

Zonder ons geen Nederland: de rol van moslims tijdens de Nederlandse Opstand: deel 1 Door: Kasım Tekin Artikel uit maart 2015 Deel 1: Het Geuzenlied  “De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”, zingt de Nederlander tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Waarom Spanje? ‘Geen flauw idee. Iets met de ‘Tachtigjarige Oorlog’ toch?’ De wat hoger opgeleide Nederlander […]

Zonder ons geen Nederland: de rol van moslims tijdens de Nederlandse Opstand: deel 2

Zonder ons geen Nederland: de rol van moslims tijdens de Nederlandse Opstand: deel 2 Door: Kasım Tekin Artikel uit maart 2015 Deel 2: Ondertussen in de Republiek: wat je nog niet wist… Een wat minder bekende naam tijdens de Nederlandse Opstand is die van Hendrik van Brederode. Nog voor de actieve deelname van Willem van Oranje […]