De jonge Ibn Rushd ontmoet Ibn Tufayl

De Marokkaanse geschiedschrijver Abd al-Wahid al-Marrakushi (geb.1185) schrijft in een van zijn boeken over een bijzondere ontmoeting tussen twee wereldberoemde en invloedrijke mannen: de filosoof Ibn Rushd (1126-1198) – in het Westen bekend als Averroes – en de filosoof Ibn Tufayl (1105-1185). De ontmoeting vond plaats aan het hof van de heerser van de Almohaden (Muwahidoen) Abu Ya’qub Yusuf (1140-1184) in Marrakech.

Standbeeld van Ibn Rushd in Cordoba. Bron: the-philosophy.com

In het verslag vertelt de nog jonge Ibn Rushd:

‘Toen ik binnentrad bij de Vorst der Gelovigen trof ik alleen Abu Bakr ibn Tufayl in zijn gezelschap aan, die prijzende woorden over mij sprak en de vorst over mijn familie en voorouders inlichtte, waarbij hij allerlei complimenten uitte die ik niet verdiende. Het eerste wat de vorst mij vroeg na mij mijn naam gevraagd te hebben, was: ‘Wat denken zij – namelijk de filosofen – over de kosmos? Is die eeuwig of geschapen?’ Verlegenheid en vrees bevingen mij, en ik probeerde een excuus te vinden om niet te antwoorden door te zeggen dat ik me nooit met filosofie had beziggehouden, want ik wist niet wat Ibn Tufayl en hij hierover hadden besloten.

De vorst begreep de moeilijke positie waarin ik verkeerde. Hij wendde zich tot Ibn Tufayl en begon te spreken over de vraag die hij mij gesteld had. Daarbij vermeldde hij wat Aristoteles, Plato en alle andere filosofen over dit onderwerp gezegd hadden, en zette hij de argumenten uiteen waarmee de moslimse theologen hen bestreden hebben. Ik merkte dat hij buitengewoon goed op de hoogte was, beter zelfs dan ik verondersteld zou hebben bij geleerden die er al hun tijd aan kunnen besteden. Hij wist mij tenslotte zo op m’n gemak te stellen, dat ik ook begon te praten en hij te weten kwam wat ik over dat onderwerp dacht. Toen ik wegging liet hij me een som geld geven, een kostbaar erekleed en een rijdier.’

BRON: Ibn Tufayl, Hayy ibn Yaqzan. Een filosofische allegorie uit Moors Spanje (Amsterdam 2005) p13.*
*Uitgeverij Bulaaq – Uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Remke Kruk. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *