De Hausa-krijger: Amina (Aminatu) Sukhera

Amina (Aminatu) Sukhera was een vijftiende-eeuwse (volgens sommigen laat 16e-eeuwse) krijger en koningin van de Hausamoslims in Zazzau, wat nu Noordwest Nigeria is. Ze stond bekend om haar dappere krijgskunsten, haar sterke leiderschap en om de belangrijke innovaties die ze doorvoerde.

Als klein meisje viel ze al op vanwege haar affiniteit met dolken en zwaarden. Toen haar moeder Bakwa stierferfde Amina het leiderschap. Ze was toen 36 jaar oud. Amina maakte van Zazzau een sterk handelscentrum en introduceerde nieuwe innovaties zoals de verbouwing van de kolanoot. Ook veel kleiwallen die vandaag nog om sommige Nigeriaanse stadjes/dorpjes staan worden aan haar toegeschreven.

Amina kreeg veel nabijgelegen gebieden op de knieën. De gebieden die ze niet veroverde dwong ze tot het betalen van jaarlijkse belastingen. De latere Mohammed Belo, de tweede sultan van het Sokoto-Kalifaat, refereerde in 1836 naar Amina in zijn boek ‘Ifaq al-Maysur’. Hij beschouwde haar als de eerste onder hen die een stabiele regering wist te vormen en zag haar als voorbeeldfiguur.

Amina regeerde 34 jaar.

Nigeriaanse postzegel ter gelegenheid van ‘International Women’s Year’ (1975) met daarop: Queen Amina of Zaria

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *